متحدالمالها : اداره محاسبات

عنوانمتحدالمالها : اداره محاسبات
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۴
تاریخ نشر

آذر و دی ۱۳۱۴

شماره

س ۵ ش ۹و۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۵۴
موضوعبخشنامه ها, تعلیم و تربیت, شهریه مدارس, مقاله
متن کامل

اصلاح یکی از مصوبات بخشنامه ای که قبل از این درباره ی شهریه دانش آموزان و شرایط معاف شدن آن ها از شهریه ارائه شده بود.Buy Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News