قصه های کاظم آباد

عنوانقصه های کاظم آباد
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٣٢ک
پدیدآورندگانصفره, نادر
عنوان فرعیمجموعه داستان
ناشرشبگیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٢٣ص
اندازه٥/١٥*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نادر صفره

موضوعآثار کودکان, ادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان روستا, داستان فارسی, شبگیر, کتاب, نادر صفره
گروه سنی(ج)
عنوان کوتاهداستان برای بچه ها؛ ١
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٤، چاپ دوم: ١٣٥٤، چاپ سوم: ١٣٥٤
متن کامل

مجموعه ی ۵ داستان، شامل: مادر من؛ خاله بُرجه؛ پسرک بى پدر و مادر؛ ....jordan release date | シューズ