قصه های استاد

عنوانقصه های استاد
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٢٢ک
پدیدآورندگاناسدآبادی, جمال الدین
تاریخ تولد - وفات

١٢٥٤-١٣١٤ق

پدیدآورندگان همکارقاسمی, ابوالفضل
ناشرتوس
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه١١٥ص
اندازه٥/٢١*٥/١٤س.م
پدیدآورندگان

از سید جمال الدین اسد آبادی؛ به كوشش ابوالفضل قاسمى

موضوعابوالفضل قاسمى, ادبیات تالیف, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, توس, داستان اخلاقی, سید جمال الدین اسد آبادی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د، ه)
عنوان کوتاهانتشارات توس؛ ٧٥
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٣
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان شامل: شوم و اقبال؛ شاهزاده عزیز ؛ قصه دلبر و اژدها؛ و....Best Sneakers | JORDAN BRAND