قصه خاک و زندگی جاودان

عنوانقصه خاک و زندگی جاودان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٤٨ک
پدیدآورندگانمیلاد, م
ناشررز
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٦/٢١*٦/٢٥ س.م
پدیدآورندگان

م. میلاد

موضوعادبیات تالیف, افسانه عدالتی, افسانه ها و قصه های ایرانی, افسانه های نو, رز, کتاب, م. میلاد
گروه سنی(ج، د)
بهاء

١٤ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٣
متن کامل

ابر ولگرد، مهربانی و گل خوشبو ۳ تایی به سرزمین خشک رفتند تا مردم را به مبارزه علیه ابرهای زورگو تشویق کنند. ابر ولگرد، مهربونی و گل خوشبو در این مبارزه کشته شدند. مردم که فداکاری آنها را دیدند به جنگ ابرها رفتند. از خون مردم و باران ابرهای زورگو سرزمین خشک آباد شد.Sportswear free shipping | Mens Flynit Trainers