کاربرگه

Found 24 results
فیلترها: کلیدواژه is رز  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
هائو یان, آواز پرندگان, مجموعه داستان. رز, تهران, ص ٧٦ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
افسانه های مردم کنگو. رز, تهران, ص ١٢٨ص, ۱۳۵۶.
علی موسوی گرمارودی, با دل شیر .. (برای بچه ها). رز, تهران, ص ٦٣ص, ۱۳۵۶.
بهرام‌ خیام‍ی, ح‍ن‍ای‍ی‌, ق‍ص‍ه‌ای‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌. رز, تهران, ص ۳۹ ص, ۱۳۵۶.
حسن قانع زهرایی, خوارها و خوارها و عاقبت الاغ بودن. رز, تهران, ص ٤٨ص, ۱۳۵۶.
داریوش عباداللهی واحد, زندگی دو دوست, هفت قصه برای کودکان و نوجوانان. رز, تهران, ص ٧٧ص, ۱۳۵۶.
حسن لعل, شوونگ, قصه برای نوجوانان. رز, تهران, ص ٧٩ص, ۱۳۵۶.
غلامرضا جلالی نائینی, هرج و مرج. رز, تهران‌, ص ٤٠ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
فرهاد کشوری, بچه آهوی شجاع, قصه برای کودکان. رز, تهران, ص ١٩ص, ۱۳۵۵.
داراب آقاسی, بلم چی, قصه ای برای بچه ها. رز, تهران, ص ٣٤ص, ۱۳۵۵.
محمود کیانوش, زبان چیزها, شعر برای کودکان. رز, تهران, ص ٦٤ص, ۱۳۵۵.
فریدون تنکابنی, سفر به بیست و دو سالگی, داستان برای نوجوانان. رز, تهران, ص ٣١ص, ۱۳۵۵.
رضا خسروی نوری, ه‍دی‍ه‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌. رز, تهران, ص ۳۰ ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
داریوش عباداللهی واحد, بچه هاى اهر. رز, تهران‌, ص ٣٠ص, ۱۳۵۴.
فرخ صادقی, خرافات, "یک مقاله برای کودکان و نوجوانان". رز, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۴.
داریوش عباداللهی واحد, صیاد پیر و پسرش, مجموعه ی دو قصه براى كودكان. رز, تهران, ص ١٩ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
محمد ابراهیم آل اسحق, ب‍زغ‍ال‍ه‌ ع‍ی‍ن‍ک‍ی‌, ی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا. رز, تهران, ص ۳۱ ص, ۱۳۵۳.
داریوش عباداللهی واحد, سرگذشت گربه ننر. رز, تهران, ص ۵۲ ص, ۱۳۵۳.
م میلاد, قصه خاک و زندگی جاودان. رز, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
داریوش عباداللهی واحد, همبازی, قصه‏ى كودكان. رز, تهران, ص ٥٦ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
برتولت برشت, آنکه گفت: آری و آنکه گفت: نه: و سه اثر دیگر. رز, تهران, ص ٨٤ص, ۱۳۵۱.
مرتضی رضوان, قصه‏ى هستى, براى بچه‏ها. رز, تهران‌, ص ١٤٢ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
مرتضی رضوان, قصه‏ باغ مریم, افسانه كودكان. رز, تهران‌, ص ۶۵ ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۴
محمود کیانوش, غصه ای و قصه ای, هفت داستان پیوسته. رز, تهران, ص ١٢٦ص, ۱۳۴۴.