قربان و آقا معلم

عنوانقربان و آقا معلم
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦١ک
پدیدآورندگانپورقاسمیان, ابوالقاسم
ناشرنوبل
مکان انتشارتبریز
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٤٢ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی ابوالقاسم پورقاسمیان

موضوعابوالقاسم پورقاسمیان, ادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب, نوبل
گروه سنی(د، ه)
بهاء

٣٠ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٥
تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

قربان پسر ۱۸ ساله همراه درس خواندن، قالى نیز می‌بافد. ارباب قالى را به خارجی‌ها می‌فروشد. قربان حق خود را می‌خواهد اما ارباب به او پول نمی‌دهد. چند روز بعد جسد قربان‏ در بیابان پیدا می‌شود.bridge media | New Releases Nike