فیلم های مرکز سینمایی کانون در هفتمین فستیوال

عنوانفیلم های مرکز سینمایی کانون در هفتمین فستیوال
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۱۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعجایزه ها, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (هفتمین: ۱۳۵۱: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

بررسی کوتاهی درباره ی به وجود آمدن مرکز سینمایی کانون در سال ۱۳۴۹ و فیلم هایی که در سال های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ از سوی این مرکز در فستیوال شرکت داده شده و برنده ی جایزه شده اند. همچنین اشاره به جایزه هایی که این فیلم ها در سایر فستیوال های بین المللی به دست آورده اند. در ادامه به معرفی فیلم های تولید شده و درحال تولید برای شرکت در هفتمین فستیوال تهران می پردازد.bridge media | Releases Nike Shoes