فیلم استریپ

عنوانفیلم استریپ
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠ن ا
نویسندگانامیرارجمند, لیلی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٧-

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

١٤ شهریور ١٣٤٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٨
موضوعامیر ارجمند، لیلی, فیلم استریپ, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه کودکان, مقاله
متن کامل

معرفی فیلم استریپ، ویژگی ها و کاربردهایش در کتابخانه. اعلام خبر تجهیز تمام کتابخانه های کانون در تهران به دستگاه نمایش فیلم استریپ.Asics footwear | Nike News