فندک جادو

عنوانفندک جادو
گونهکتاب
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
پدیدآورندگان همکارحبیبیان,
متن کامل

هانس بعد از سربازى بیکار بود و وقتى به پیرزن رسید پیرزن از او خواست که فندک جادو را از چاه بیرون آورد ولى وقتى هانس فندک را در آورد به پیرزن نداد و به کمک سه سگ که بر اثر دست کشیدن به فندک ظاهر مى‏شدند توانست دختر زیبایى را از دژ نجات بدهد و با رضایت پدر دختر با او ازدواج کرده و از نیروى فندک به کمک مردم درمانده برود.