غ‍رش‌ طوف‍ان‌

عنوانغ‍رش‌ طوف‍ان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۴۸ک
پدیدآورندگاندوما, آلکساندر
تاریخ تولد - وفات

۱۸۰۲- ۱۸۷۰

پدیدآورندگان همکارم‍ن‍ص‍وری‌, ذب‍ی‍ح‌ال‍
ناشرگوتمبرگ
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۳ج
اندازه۱۶*۱۱س.م
پدیدآورندگان

ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ال‍ک‍س‍ان‍در دوم‍ا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌

موضوعادبیات ترجمه, ال‍ک‍س‍ان‍در دوم‍ا, داستان اجتماعی, داستان تاریخی, داستان فرانسوی, ذبیح الله منصوری, ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌, کتاب, گوتمبرگ, گوتنبرگ
گروه سنی(د،ه)
بهاء

۲۰ريال

متن کامل

شرح زندگی مارشال ریشیلیو وزیر اعظم لویی شانزدهم و وضع ناراحت کننده مردم پاریس در زمستان سرد ۱۷۸۴ .bridgemedia | Men's Sneakers