صنیع السلطنه، ابراهیم بن احمد

عنوانصنیع السلطنه، ابراهیم بن احمد
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانصنيع السلطنه, ابراهيم بن احمد
تاریخ تولد - وفات

١٢٨٢-١٣٣٥

شهرتعکاسباشی، معتمدالسلطان، حضور همایون
سال آغاز۱۳۳۵
زبان انتشارفارسی
نقشعکاس/ مترجم
موضوعابراهیم بن احمد صنیع السلطنه, سرگذشتنامه, عکاس, مترجم
تاریخ نشر

١٢٨٢-١٣٣٥

متن کامل

ابراهیم، فرزند میرزا احمد‌خان صنیع السلطنه،‌ نامدار به عکاسباشی، معتمد‌السلطان و حضور همایون، در ۱۴‌سالگی به همراه پدر و دوست محمدخان معیر‌الممالک،‌ پنهانی و بی‌اجازه‌ی شاه از راه عتبات به اروپا رفت. در اروپا عکاسی و کلیشه‌سازی را فرا گرفت و پس از بازگشت به ایران،‌ در تبریز به خدمت ولیعهد مظفر‌الدین‌میرزا در‌آمد. از دوره‌ی خدمت او در تبریز آلبومی با ۲۶ قطعه عکس از مظفرالدین‌میرزا در دست است. از عکس‌های تاریخی این آلبوم،‌ می‌توان به عکس میدان شفق تبریز و پرواز دادن اولین بالن در ایران، ‌اشاره کرد. ...Running sneakers | Autres