شعر کودکان و نوجوانان

عنوانشعر کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۵۶

شماره

س ۱۵ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸-۳۰
موضوعسخنرانی ها, سمینار ادبیات کودکان و نوجوانان (۱۳۵۶: اصفهان), شعر, شورای کتاب کودک, عناصر شعر, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

نخست تعریف کلی از شعر و شعرکودک ارائه می هد و نکاتی را که لازم است یک شاعر یا بررسی کننده شعرکودک بداند بیان می کند. سپس به اطلاعاتی که شاعر می تواند در شعر ارائه دهد، هم چنین عواملی که کودک را به شعر علاقه مند می سازد و ویژگی های شعر کودک، واژه ها، محتوا و صنایع ادبی که در شعر کودک باید به آن ها توجه کرد، توصیف، طول شعر و انواع شعر کودک، اشاره می کند. پس از آن به بیان معیارهایی برای گزینش شعر کودکان ، نحوه ارائه شعر به کودک و سنجه هایی برای اینکه بفهمیم شعر مورد پسند کودک قرار گرفته است یا خیر می پردازد. در پایان به لزوم تهیه ی تاریخچه ای از شعر کودک در ایران پافشاری می کند.Buy Kicks | Nike Shoes