شاهکلیدی برای ادبیات کودکان

عنوانشاهکلیدی برای ادبیات کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمشرف آزاد تهرانی, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۲-۱۳۸۴

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۶-۱۷
موضوعادبیات کودکان, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مشرف آزاد تهرانی، محمود, مقاله
متن کامل

اشاره به ورود زود هنگام کودکان به دنیای بزرگسالان و راضی نشدن آن ها با برنامه ها و نوع زندگی ای که پیش از این ویژه ی آنان بود. پس شاید بهترین کار دادن شاهکلید شناخت به کودکان باشدSports News | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov