سی افسانه: از افسانه‏های محلی اصفهان

عنوانسی افسانه: از افسانه‏های محلی اصفهان
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٣٠ک
پدیدآورندگانامینی, امیرقلی
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٦-١٣٥٧

پدیدآورندگان همکارهنرهای زیبای کشور,
ناشرچاپخانه اولیاء اصفهان
مکان انتشاراصفهان
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٠٩ ص
اندازه٢١*٥/١٣ س.م
پدیدآورندگان

گردآورنده امیر قلی امینی، با مساعدت هنرهای زیبای کشور

موضوعادبیات تالیف, افسانه آزمونی, افسانه پریانی, افسانه جادویی, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های ایرانی, امیر قلی امینی, کتاب, مجموعه ها, هنرهای زیبای کشور
متن کامل

مجموعه ی ۳۰ افسانه، شامل: استر رویه را نگاه می ‏دارد و رویه استر را؛ جوان و دختر وزیر یا نتیجه جوانمردی؛ تنبل پای درخت زردالو؛ و....Sneakers Store | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG