سومین سمینار ادبیات کودکان ونو جوانان

عنوانسومین سمینار ادبیات کودکان ونو جوانان
گونهسند
شماره دسترسی۱۱۷ت
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهابراهیمی, نادر
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۱
تاریخ نشر

۲بهمن ۱۳۵۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری, نادر ابراهیمی
متن کامل

درخواست نگارش مقاله ای با موضوع "زبان نگارش برای کودکان ونوجوانان "برای ارائه در سومین سمینار ادبیات کودکان ونو جوانان.