کاربرگه

Found 28 results
فیلترها: پدیدآورنده is نادر ابراهیمی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
نادر ابراهیمی, راه‍ن‍م‍ای‌ ن‍گ‍ارش‌: قصه ی یک برگ(دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۰ص‌, نوشته شده.
جان رینولد کارو, سومین هدیه. همگام با کودکان و نوجوانان, بی جا, ص ٢٣ص, نوشته شده.
نادر ابراهیمی, سومین هدیه(۱۰). ص ص۱۰, نوشته شده.
نادر ابراهیمی, سومین هدیه(۱۵). ص ص۱۵, نوشته شده.
نادر ابراهیمی, سومین هدیه(۱۹). ص ص۱۹, نوشته شده.
۱۳۸۷
نادر ابراهیمی, ابراهیمی قاجار کرمانی، نادر, نادر ابراهيمي, ش نويسنده، مترجم،‌ ويراستار و كارشناس ادبيات كودكان، نقاش. ۱۳۸۷.
۱۳۵۶
نادر ابراهیمی, سفرهای دور و دراز هامی و کامی در وطن. سروش، انتشارات رادیو و تلویزیون ملی ایران, تهران, ص ١٦ج, ۱۳۵۶.
شکور لطفی, ما بوته گل سرخ را از خواب بیدار می کنیم. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [١٨]ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
تد هیوز, آدم آهنى. امیركبیر، همگام با كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۹۲ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
نادر ابراهیمی, کلاغ ها. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۳ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
نادر ابراهیمی, باران، آفتاب، و قصه کاشی. اميركبير، همگام با كودكان و نوجوانان, تهران, ص ٢٢ ص, ۱۳۵۳.
نادر ابراهیمی, بزى که گم شد. کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤] ص, ۱۳۵۳.
نادر ابراهیمی, سنجابها. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۳ ص, ۱۳۵۳.
شکور لطفی, قصه ی پیرزنی که دلش می خواست تمیزترین خانه ی دنیا را داشته باشد... امیرکبیر، همگام با کودکان و نوجوانان, تهران, ص [١٢]ص, ۱۳۵۳.
نادر ابراهیمی, من راه خانه‏ام را بلد نیستم. دفتر انتشارات رادیو تلویزیون ملى ایران، همگام با کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۲۲ ص, ۱۳۵۳.
ریونیز گلسرخی, یادداشت های کودکی. ایران کتاب، سازمان همگام با کودکان و نوجوانان, تهران, ص (۲۴)ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
نادر ابراهیمی, پهلوان پهلوانان, براساس یک داستان پهلوانی ایرانی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص [٢٤] ص, ۱۳۵۲.
نادر ابراهیمی, ف‍ارس‍ی‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ :خلاصه متن سخنرانی نادرابراهیمی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲۲ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
جون والش آنگلاوند, از پنجره نگاه کن. اميركبير، همگام با کودکان و نوجوانان, تهران, ص [۳۶]ص, ۱۳۵۱.
مریم زندی, راه دور. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٢٦] ص, ۱۳۵۱.
لیلی آهی (ایمن), سومین سمینار ادبیات کودکان ونو جوانان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۵۱.
کاظم کاظمینی, عبدالرزاق پهلوان, براساس یک داستان پهلوانی ایرانی. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٣ص, ۱۳۵۱.
والنتین کاتالیو, گل هفت رنگ. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٢٠] ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
نادر ابراهیمی, نقدی کوتاه بر کتاب کودک، سرباز و دریا, جنگ را کودکان به وجود نمی آورند .. ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۶, ۱۳۴۹.
۱۳۴۷
نادر ابراهیمی, دور از خانه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۳۲ ص, ۱۳۴۷.
نادر ابراهیمی, شهر قصه قدمی بزرگ در راه تآتر مردمی. آیندگان, ص ۶, ۱۳۴۷.
نادر ابراهیمی, کتاب در جستجوی نثری برای کودکان. آیندگان, ص ۷, ۱۳۴۷.
نادر ابراهیمی, هدیه ای برای فردا. آیندگان, ص ۶, ۱۳۴۷.