سه دروغگو

عنوانسه دروغگو
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۷۴۴ک
پدیدآورندگانبهار,
ناشرمعراجی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۴۰ص
اندازه۱۵*۲۲.۴س.م
پدیدآورندگان

نوشته بهار

موضوعادبیات تالیف, افسانه جادویی, افسانه جبرانی, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های ایرانی, بهار, حکایت ها, داستان فارسی, کتاب, معراجی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۴۰ریال

عنوان کوتاهافسانه های خوب ایرانی؛۲
متن کامل

مجموعه ۳ داستان، شامل: سه دروغگو؛ دختر هنرمند؛ و مرد وسواسى.buy shoes | Nike Shoes