سفر خیال انگیز من

عنوانسفر خیال انگیز من
گونهکتاب
شماره دسترسی١١٠٣ک
پدیدآورندگانمینلی (حبیبی), سیلوانا
ناشرنیل
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه١١٣ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده و نقاش سیلوانا میتلی حبیبی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های ایتالیایی, سیلوانا میتلی (حبیبی), سیلوانا میتلی حبیبی, کتاب, نیل
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

عنوان کوتاهمجموعه نوجوانان؛ ١٥
متن کامل

نوجوانى در خیال خود به سیارات مختلف سفر مى کند.او میخواهد با ماده اى عجیب شکل ظاهرى موجودات را تغییر دهد.bridgemedia | Ανδρικά Nike