سرباز حلبىقلعى

عنوانسرباز حلبىقلعى
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٠٨ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥- ١٨٧٥

عنوان دیگر

عنوان روی جلد: سرباز حلبی عنوان اصلی: [Den standhaftige Tinsoldat]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه٣٢ ص
اندازه۱۷*۲۴ س.م
پدیدآورندگان

از هانس کریستین آندرسن؛ ترجمه گ - آقاسی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, فانتزی اسباب بازی ها, فانتزی دانماركی, کتاب, هانس كریستیان اندرسن
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، عروسکی (سیاه‏ و سفید، رنگی)

بهاء

٨٠ ریال

متن کامل

در میان ۲۵ سرباز حلبى، یکى پا ندارد. سرباز حلبى یک پا، عاشق عروسک بالرینى می‌شود. اما غول اسباب بازی‌ها، سرباز حلبى را از پنجره به بیرون می‌اندازد. سرباز داخل جوى آب می‌افتد و می‌رود تا در دریا طعمه ى یک ماهى می‌شود. ماهى سر از آشپزخانه ى صاحب سرباز حلبى درمی‌آورد. سرباز حلبى دوباره عروسک بالرین را می‌بیند. این بار غول اسباب بازی ها او را میان آتش بخارى می‌اندازد. باد عروسک بالرین را نیز به داخل بخارى می‌اندازد و صبح روز بعد، مستخدم خانه از میان بخارى یک قلب حلبى و یک گل سینه ى سوخته پیدا می‌کند.Sport media | Air Jordan Release Dates 2020