سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف در شورای کتاب کودک اول دی ماه ۶۹

عنوانسخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف در شورای کتاب کودک اول دی ماه ۶۹
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
ناشردر نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو
سال تولد۱۳۷۰
تاریخ نشر

١٣٧٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧١-٨٦
موضوعتوران میرهادی (خمارلو), روش نو, سالگردها, سخنرانی ها, سرگذشتنامه, عباس یمینی شریف, مقاله, منابع نوشتاری, نغمه سرای کودکان, یادبودها
متن کامل

در این سخنرانی به نقش متحول کننده ی یمینی شریف در ادبیات کودکان و نوجوانان پرداخته شده و درباره شیوه زندگی، آموزش، تفکر و اهداف او سخن گفته شده است و همچنین روند حرکت و تحول در شعر کودک در ایران با توجه به فعالیت های عباس یمینی شریف و تأثیر آثار او در ادبیات کودکان و نوجوانان شرح داده شده استSportswear free shipping | Nike Off-White