ریکه کاکلی

عنوانریکه کاکلی
گونهکتاب
پدیدآورندگانپرو, شارل
پدیدآورندگان همکاراتحاد,
متن کامل

ریکه کاکلی ، بسیار زشت ولی باهوش بود.او عاشق دختری بسیار زیبا ولی نادان ‏شد. دختر به خاطر زشتی ریکه با او ازدواج نکرد. ریکه به دختر هوش داد ، در عوض دختر هم به او زیبایی داد. سپس با هم ازدواج می‏کردند.