ریکه کاکلی

عنوانریکه کاکلی
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٤٤ک
پدیدآورندگانپرو, شارل
تاریخ تولد - وفات

١٦٢٨-١٧٠٣

پدیدآورندگان همکاراتحاد,
ناشرکورش، سپیده
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٦ ص
اندازه٥/١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته شارل پرو؛ ترجمه اتحاد

موضوعاتحاد, ادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های فرانسوی, شارل پرو, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگی)

بهاء

٥٠ ریال

متن کامل

ریکه کاکلی ، بسیار زشت ولی باهوش بود.او عاشق دختری بسیار زیبا ولی نادان ‏شد. دختر به خاطر زشتی ریکه با او ازدواج نکرد. ریکه به دختر هوش داد ، در عوض دختر هم به او زیبایی داد. سپس با هم ازدواج می‏کردند.Nike air jordan Sneakers | Releases Nike Shoes