رویداها : گزارشی از سمینار کتابداران کتابخانه های شهرستان (۱۸ تا ۲۳ شهریور ۱۳۵۱)

عنوانرویداها : گزارشی از سمینار کتابداران کتابخانه های شهرستان (۱۸ تا ۲۳ شهریور ۱۳۵۱)
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

شهریور ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعامیرارجمند، لیلی, سخنرانی ها, سمینار کتابداران شهرستان های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سومین: ۱۳۵۱: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارشی از سومین سمینار کتابداران شهرستان ها و برنامه های گوناگون این سمینار به همراه متن سخنرانی لیلی امیرارجمند در مراسم افتتاحیه ی این سمینار.jordan release date | Ανδρικά Nike