رویدادها : نمایشگاه کتابهای نمونه ی کودکان

عنوانرویدادها : نمایشگاه کتابهای نمونه ی کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۳۱ فروردین ۱۳۵۰

شماره

دوره چهارم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲]
موضوعروز جهانی کتاب کودک, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله, نمایشگاه كتاب
متن کامل

خبر برگزاری نمایشگاه یک هفته ای از کتاب های نمونه ی جهانی کودکان در کتابخانه ی مرکزی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به مناسبت روز جهانی کتاب کودک.Adidas shoes | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men