روبنسن کروزوئه و ماجراهایش

عنوانروبنسن کروزوئه و ماجراهایش
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٥٥٣ک
پدیدآورندگانعباداللهی واحد, داریوش
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-

عنوان فرعییک قصه برای کودکان و نوجوانان
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: روبنسن کروزوئه و ماجراهایش: یک قصه برای کودکان و نوجوانان زیر صد سال.

ناشرنوبل
مکان انتشارتبریز
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٢٧ص
اندازه٥/٢١*۱۴ س.م
پدیدآورندگان

نوشته داریوش عباداللهی

موضوعادبیات تالیف, داریوش عباداللهی, داریوش عباداللهی واحد, داستان فارسی, کتاب, نوبل
گروه سنی(ج،د)
بهاء

٢٠ريال

عنوان کوتاهیک قصه برای کودکان و نوجوانان
نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٥٦
متن کامل

روبنسن جوان ماجراجویی است. او با کشتى به سفر مى‌رود. پس از غرق شدن کشتى با ذخیره ی آذوقه اش خود را به ساحلی می‌رساند. در آنجا مردى سیاهپوست را برده ی خود مى‌کند. مرد از سنگدلی روبنسن به تنگ مى‌آید و در فرصتى مناسب او را به اسارت به قبیله خود مى‌برد. در آنجا روبنسن محکوم به سوختن در آتش مى‌شود. ناگهان روبنسن از خواب مى‌پرد.Nike air jordan Sneakers | New Balance 991 Footwear