دهقان پیر

عنواندهقان پیر
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩٣٥ک
پدیدآورندگانخوزی, احمد سعیدی
تاریخ تولد - وفات

١٣١٨-

پدیدآورندگان همکارپیمان,
ناشرمعراجی
مکان انتشار[تهران]
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٠ص
اندازه٥/١٥*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته پیمان

موضوعاحمد سعیدی خوزی, ادبیات ترجمه, افسانه جانوری, پیمان, داستان, کتاب, مجموعه ها, معراجی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهافسانه های خوب ایرانی؛ ١٤
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: دهقان پیر؛ بزشاخ طلائى؛ قول مرد؛ و....Best jordan Sneakers | Nike Shoes, Sneakers & Accessories