درست شعر بخوانیم

عنواندرست شعر بخوانیم
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمشرف آزاد تهرانی, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۲-۱۳۸۴

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

بهمن ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۸
موضوعشعر, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مشرف آزاد تهرانی، محمود, مقاله
متن کامل

انتقاد به شیوه ی شعرخوانی رایج و برشمردن ایرادهای آن و ارائه ی رهنمودهایی برای درست شعر خواندن همراه با نمونه.Sports Shoes | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE