درختان و تبر

عنواندرختان و تبر
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٩٤ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٥/١٨*٥/١٣س.م
پدیدآورندگان

گردآوری محسن

موضوعادبیات تالیف, افسانه آزمونی, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه جبرانی, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, کتاب, مجموعه ها, محسن, محسن رمضانی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی(سیاه و سفید)

بهاء

٤٠ریال

عنوان کوتاهقصه‏هاى دیروز براى بچه‏هاى امروز
متن کامل

مجموعه ى ۳ داستان، شامل: درختان و تبر؛ شیر و آب؛ و انگشتر برنجى.Best jordan Sneakers | UOMO, SCARPE