درباره ی من چقدر می دانم ؟ : نقاشی متحرک، خیال صد در صد است

عنواندرباره ی من چقدر می دانم ؟ : نقاشی متحرک، خیال صد در صد است
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

آبان ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹
موضوعاحمدی، احمدرضا, ریاحی، نفیسه, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مصاحبه ها, مقاله, من چقدر می دانم (فیلم)
متن کامل

گفت و گوی نفیسه ریاحی و احمد رضا احمدی با خبرنگاران درباره ی فیلم «من چقدر می دانم ؟». آن ها درباره ی چگونگی تهیه ی این فیلم و نکاتی که باید در فیلم های کودکان و نوجوانان به آن توجه داشت سخن می گویند.Running Sneakers | Sneakers