دانش آموز عجیب کلاس ششمب

عنواندانش آموز عجیب کلاس ششمب
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٦١٢ک
پدیدآورندگانژلزنیکوف, ولادیمیر
پدیدآورندگان همکارهمایون فرخ, سیف الدین
عنوان فرعیداستان برای نوباوگان میانسال
ناشرماکان، پروگرس
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه[٧٦] ص
اندازه۱۳*۲۱ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده ولادیمیر ژلزنیکوف؛ مترجم گامایون

موضوعادبیات ترجمه, داستان روسی, کتاب, گامایون, ولادیمیر ژلزنیکوف
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٦٠ ریال

متن کامل

بوریا زباندوتو دانش آموز کلاس ششم به رهبری پیشاهنگان کلاس دوم مدرسه انتخاب می شود. بوریا که فکر می کند کار راحتی است، مسئولیت را قبول می کند. اما همکلاسی ها و خانواده اش فکر می کند او نمی تواند این کار را انجام دهد. بوریا با نخستین برخورد با بچه ها پی به اشتباه خود می برد. اما او موفق می شود با پشتکار بسیار ارتباط خوبی با پیشاهنگان برقرار کند و بین آن ها محبوب باشد.Asics footwear | nike