دانش‌آموز

عنواندانش‌آموز
گونهنشریه
پدیدآورندگانفریدنی, مشایخ, دیلمقانیان, ابراهیم, یمینی شریف, عباس, یغمایی, اقبال
ناشروزارت فرهنگ، انتشارات اداره كل نگارش
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۲۷
تاریخ نشر

١٣٢٧-١٣٣٩

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

مصور، کمیک استریپ (سیاه و سفید)

اندازه٥/١٣*٢٠ س.م
پدیدآورندگان

مدیر مسئول: مشایخ فریدنی، ابراهیم دیلمقانیان، عباس یمینی شریف، اقبال یغمایی

گروه سنینوجوانان
فاصله انتشارپانزده روز یكبار
موضوعابراهیم دیلمقانیان, اقبال یغمایی, دانش‌آموز, عباس یمینی شریف, مشایخ فریدنی, نشریه, نشریه دولتی, نشریه نوجوانان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٢٠: س ٧، ش ١، ٤ (کپی). ٢١-١٣٢٠: ٥-٦. ١٣٢١: ش ٩-١١. ١٣٢٧: س ١، ش ١. ١٣٢٨: س ١، ش ٢، ٥، ٨-١٠ (کپی)؛ ش ٢، ٥-٨ (اصل). ١٣٢٩: س ١، ش ٢٤. ١٣٣٠: ش ٣٢ (اصل). ١٣٣٣: ش ٨، ١٠، دوره ٤، ش ١، ٧ (کپی)؛ ش ١١ (اصل). ١٣٣٤: دوره ٥، ش ٢-٣، ٥-٨ (کپی)؛ ش ٦، ٨ (اصل). ١٣٣٥: دوره ٥، ش ٩-١٠؛ دوره ٦، ش٢، ٨ (کپی)؛ دوره ٦، ش ١، ٤، ٩ (اصل). ١٣٣٦: دوره ٧، ش ٢، ٤، ٦-٨ (اصل). ١٣٣٧: دوره ٨، ش ٢-٣، ٧ (اصل). ١٣٣٨: دوره ٩، ش ١-٩ (اصل). ١٣٣٩: دوره ٩، ش ١٠ (اصل)

یادداشت ها

وابسته به: وزارت فرهنگ

بهاء

٢ ریال، ٥ ریال

متن کامل

در اسفند سال ۱۳۲۷ وزارت فرهنگ بر آن شد نشریه‌ای برای کودکان و نوجوانان با نام دانش‌آموز منتشر کند. هدف بنیادی وزارت فرهنگ از انتشار این نشریه، پرورش دانش‌آموزان بود. در سر مقاله‌ی شماره اول نشریه آمده است: "چون این نشریه همانطور که گذشت ویژه دانش آموز‌ان ا ست و برای هدایت افکار و راهنمایی ایشان انتشار می‌یابد بهتر و بی قیدتر به نظر رسید که مقالات و مطالب آن نیز به دستیاری خود و معلمین دانشمندشان تدوین و تهیه شود. از این رو هیئت تحریریه‌ای مرکب از نمایندگان دانش‌آموزان هر دبیرستان و چند تن از معلمان و نویسندگان مبرز تشکیل یافته است. نخستین مدیر این نشریه، مشایخ فریدنی،‌ پس از انتشار ۸ شماره، از کار کناره گرفت و ابراهیم دیلمقانیان مدیر آن شد. در دوره‌ی دیلمقانیان، شمار مقاله‌های سیاسی به ویژه مقاله‌های ستایش‌آمیز درباره‌ی ‌شاه افزایش یافت. بخش بزرگی از مطالب "دانش‌آموز" را مطالب آموزشی و علمی سنگین ...Sport media | Nike Air Max 270