کاربرگه

Found 26 results
فیلترها: کلیدواژه is نشریه دولتی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جعفر بدیعی, ۲۳ بیست و سه سال با کیهان و بچه ها. سالنامه مطبوعات کودک و نوجوان, ص ٣٢٧-٣٢٩, نوشته شده.
۱۳۷۶
آرزو انوار, بررسی تطبیقی محتوای مجله کیهان بچه ها در نیمه سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵. پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨١-٨٣, ۱۳۷۶.
پاشنه آشیل مطبوعات کودک و نوجوان کجاست ؟, گزارشی از یک میزگرد با حضور: فریدون عموزاده خلیلی، فریدون صدیقی، شهرام شفیعی ". پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٣٥-٦٠, ۱۳۷۶.
حسین زاده، منصور, پیشینه پیدایی پیک ها. پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٧-٨٩, ۱۳۷۶.
آرزو انوار, یادی از ایرج جهانشاهی, بنیانگذار نشریات پیک، نویسنده و ویراستار کودکان و نوجوانان، همراه با مروری بر پیشینه پیدایی پیک ها ". پژوهشنامه کودک و نوجوان, ص ٨٤-٨٦, ۱۳۷۶.
۱۳۶۶
حسین زاده، منصور, ترجمه کتابهای کودکان از آغاز تا امروز, میزان مطالب ترجمه در نشریات کودکان در بخش خصوصی، دولتی و مذهبی ". کیهان, ص ۶, ۱۳۶۶.
۱۳۵۳
نقدها و نظرها: دستی از دور بر آتش ... پیک معلم و خانواده, ص ٦٦-٧٠, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
کودکان استثنایی. پیک معلم و خانواده, ص ٢٨٥-٢٨٦, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
نقدها و نظرها: سخنی در سالگرد پیک. پیک معلم و خانواده, ص ٢١١-٢١٤, ۱۳۴۸.
۱۳۳۷
جوانان, ماهانه ج. سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ تبریز, تبریز, ۱۳۳۷.
اختر پورشیرازی, نغمه کودک, ماهانه ج. وزارت فرهنگ، اداره كل نگارش, تهران, ۱۳۳۷.
۱۳۳۵
عباس مسعودی, بنی احمد, حسین, و افرهی, بهرام, اطلاعات کودکان, اطلاعات دانش‌آموز, هفتگی ج. موسسه اطلاعات, تهران, ۱۳۳۵.
علی اصغر حکمت, خاطراتی از تاریخ مجله آموزش و پرورش, نامه جناب آقای علی اصغر حكمت ". آموزش و پرورش, صص ۹۹۱-۹۹۷, ۱۳۳۵.
مصطفی مصباح زاده, بدیعی, جعفر, و یمینی شریف, عباس, کیهان بچه‌ها, هفتگی ج. موسسه كیهان, تهران, ۱۳۳۵.
۱۳۳۲
علی بهزادی, معاونی, كبر, مهری, حسین, و الهامی, حسین, سپید و سیاه, هفتگی ج. سازمان چاپ و انتشارات كیهان, تهران, ۱۳۳۲.
۱۳۲۷
مشایخ فریدنی, دیلمقانیان, ابراهیم, یمینی شریف, عباس, و یغمایی, اقبال, دانش‌آموز, پانزده روز یكبار ج. وزارت فرهنگ، انتشارات اداره كل نگارش, تهران, ۱۳۲۷.
۱۳۲۶
بیست و دومین سال انتشار مجله آموزش و پرورش. آموزش و پرورش, ص ١-٢, ۱۳۲۶.
۱۳۱۹
احمد امین زاده, کتیبه ای, جلیل, میرعمادی, صدری, و قهرمانی, ابوالفتح, پیش آهنگی و تربیت بدنی, سه ماهانه ج. سازمان پیشاهنگی ایران, تهران, ۱۳۱۹.
۱۳۱۴
علی اکبر گلچین و مهیاری, محمد علی, مجله دانش آموز هنر, ماهانه ج. وزارت معارف, تهران, ۱۳۱۴.
۱۳۰۵
عباس مسعودی و ساعدی, جعفر, اطلاعات, روزانه ج. مركز اطلاعات ایران, تهران, ۱۳۰۵.
۱۳۰۴
علیمحمد اویسی و یمینی شریف, عباس, شیر و خورشید سرخ ایر ان, ماهانه ج. جمعیت شیر و خورشید سرخ, تهران, ۱۳۰۴.
۱۲۵۲
محمد حسن صنیع الدوله (اعتماد السلطنه) و ادیب اصفهانی (فروغی), محمد حسین, روزنامه ایران, روزانه ج. دارالطباعه و دارالترجمه دولتی، وزارت انطباعات , تهران , ۱۲۵۲.