داستان کودکان: ملکه زرین دشت

عنوانداستان کودکان: ملکه زرین دشت
گونهمقاله
نویسندگانگریم, ویلهلم کارل, گریم, یاکوب لودویگ کارل
Corporate Authorsآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۳۰

شماره

دوره۸ ش۴۷ (۴۳۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

برادران گریم؛ مترجم آفرین

موضوعآفرین, افسانه جادویی, افسانه شاهی, ترقی, مقاله, منابع نوشتاری, ویلهلم کارل گریم, یاکوب لودویگ کارل گریم
متن کامل

کوتوله ای به تاجر ورشکسته ای کمک می کند تا ثروتمند شود و در عوض پس از ۱۲ سال پسر تاجر را با خود به قصری می برد که مارسیاهی ملکه ی آن است. پسر به مار کمک می کند تا به شکل اولش برگردد و با او ازدواج می کند. پس از مدتی ملکه اورا ترک می کند و می خواهد با شاه همسایه ازدواج کند که تاجرزاده، پادشاه را می کشد، با ملکه آشتی می کند و با هم به فرمانروایی کشور زرین می پردازند.

Best Authentic Sneakers | Air Jordan