داستان کودکان: شاهزاده خانم شب نما، یا کسی که روز آهو و شب دختر می شد

عنوانداستان کودکان: شاهزاده خانم شب نما، یا کسی که روز آهو و شب دختر می شد
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۲۳ (۴۰۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه پریانی, افسانه جادویی, ترقی, مقاله
متن کامل

همسر زیبای پادشاه بچه دار نمی شود. روزی با یک پری که به شکل خرچنگ است و هفت خواهرش آشنا می شود. آنها از میوه های باغ شان به او می دهند. او می خورد و باردار می شود ودختر زیبایی به دنیا می آورد. در جشن تولد دختر همه ی پری ها را دعوت می کند، به جز پری خرچنگ که فراموش می شود. پری خرچنگ به همسر شاه می گوید: اگر دخترت پیش از ۱۵ سالگی آفتاب را ببیند دچار طلسم می شود. از آن پس دختر را در قصر تاریکی نگهداری می کنند تا اینکه شاهزاده عاشق او می شود و چون به ۱۵ سالگی نرسیده است، او را در کالسکه ای به خانه ی بخت می فرستند. یکی از کنیزکان سقف کالسکه را می برد. دختر به شکل آهویی درمی آید و به جنگل می رود. از آن پس روزها به شکل آهو و شب ها به شکل اصلی خود درمی آید. شاهزاده دختر را در جنگل پیدا می کند و پس از پی بردن به ماجرا حاضر می شود با همین وضع با او ازدواج کند.best Running shoes brand | FASHION NEWS