داستانهاى دل‏انگیز ادبیات فارسى

عنوانداستانهاى دل‏انگیز ادبیات فارسى
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦١٨ک
پدیدآورندگانکیا (خانلری), زهرا
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٤-١٣٦٩

پدیدآورندگان همکارخانلری, پرویز
ناشربنیاد فرهنگ ایران
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۶
تعداد صفحهط. ۲۲۰ ص
اندازه۱۷*۲۴س.م
پدیدآورندگان

نگارش زهرا خانلری (کیا)؛ با مقدمه پرویز خانلری

موضوعادبیات تالیف, افسانه ها و قصه های ایرانی, بنیاد فرهنگ ایران, پرویز خانلری‌, پرویز خانلری, داستان عاشقانه, داستان فارسی, زهرا خانلری (کیا), زهرا خانلری کیا, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

بهاء

۳۰ ریال

عنوان کوتاهانتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛ ٣٢: زبان و ادبیات فارسی؛ ٢
متن کامل

مجموعه ی ۱۶ داستان؛ شامل: بکتاش و رابعه؛ شیخ صنعان؛ داستان سیاوش؛ و....latest Nike Sneakers | Men’s shoes