کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is پرویز خانلری‌  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۶
زهرا کیا (خانلری), داستانهاى دل‏انگیز ادبیات فارسى. بنیاد فرهنگ ایران, تهران, ص ط. ۲۲۰ ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۱
وزیر دربار, اعطای نشان. سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران, ص ۲ص, ۱۳۴۱.
پرویز خانلری, دبستان کرولالهای اصفهان. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۱.