خادمان ادبیات کودکان در ایران

عنوانخادمان ادبیات کودکان در ایران
گونهمقاله
ناشرماهنامه شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۸

شماره

س ۷ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۴
موضوعباغچه بان، جبار, سرگذشتنامه, شورای کتاب کودک, کتابشناسی, ماهنامه شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

شرح کوتاهی از زندگی جبار باغچه بان، از زمان تولد او در ایروان و فعالیت هایی که در زمینه های گوناگون از جمله بنیان گذاری کودکستان در ایران، نوشتن نمایشنامه و سرودن شعر برای کودکان، اختراع زبان کر و لال ها، روش جدید آموزش الفبا و انتشار نشریه انجام داده است، داده شده و در آخر فهرستی از آثار چاپ شده ی او ارائه کرده است.jordan release date | Nike Air Max 270