ج‍ری‌ در ج‍زی‍ره‌

عنوانج‍ری‌ در ج‍زی‍ره‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۶۵۰ک
پدیدآورندگانلندن, جک
تاریخ تولد - وفات

۱۸۷۶-۱۹۱۶

پدیدآورندگان همکاربرزگر, فرامرز, م‍وریس‌ دو کبرا,
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [Jerry of the Islands]

ناشرعلي جعفري
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۳
تعداد صفحه۲۰۷ ص
اندازه۱۱*۱۶س.م
پدیدآورندگان

ج‍ک‌ ل‍ن‍دن‌؛ م‍ت‍ن‌ ف‍ران‍س‍ه‌ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ م‍وری‍س‌ دو ک‍ب‍را؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ از ف‍رام‍رز ب‍رزگ‍ر

موضوعادبیات ترجمه, ج‍ک‌ ل‍ن‍دن‌, جک‌ لندن‌, داستان امریکایی, داستان ماجرایی, ف‍رام‍رز ب‍رزگ‍ر, فرامرز برزگر, کتاب, م‍وری‍س‌ دو ک‍ب‍را, م‍وریس‌ دو کبرا
گروه سنید، ه
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۲۵ ريال

تیراژ۳۰۰۰ن
متن کامل

دخترى ۱۷ ساله در قطب جنوب از پدر جدا می‌شود و براى درس خواندن به سفر مى‏رود. پس از ۳ سال تجربه، به ویژه با جویندگان طلا به سرزمین خود برمى‏گردد. در آنجا با پسرى نامزد مى‏شود. پدر او را ترک مى‌گوید و به آمریکاى شمالى مى‏رود.