ت‍ج‍رب‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍درس‍ه‌د‌ار‌ی‌: ‌اول‍ی‍‍اء، م‍رب‍ی‍‍ان‌، ف‍رزن‍د‌ان

عنوانت‍ج‍رب‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍درس‍ه‌د‌ار‌ی‌: ‌اول‍ی‍‍اء، م‍رب‍ی‍‍ان‌، ف‍رزن‍د‌ان
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٣٩
پدیدآورندگانسهراب (مافی), معصومه
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٤-١٣٨٣

پدیدآورندگان همکارم‍‍اف‍‍ی‌, ی‍ح‍ی‍‍ی‌
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: تجربه های مدرسه داری (مدرسه مهران)

ناشرنویسندگان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۷۰
تعداد صفحه۲۷۱ص‌
پدیدآورندگان

م‍‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍‍ه‍ر‌اب‌(م‍‍اف‍‍ی‌)، ی‍ح‍ی‍‍ی‌ م‍‍اف‍‍ی‌

موضوعکتاب, مدرسه غیردولتی, مدرسه مهران, مدرسه ها, م‍‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍‍ه‍ر‌اب‌ (م‍‍اف‍‍ی‌), م‍‍ع‍ص‍وم‍ه‌ س‍‍ه‍ر‌اب‌ م‍‍اف‍‍ی‌, ی‍ح‍ی‍‍ی‌ م‍‍اف‍‍ی‌, یحیی مافی
نوبت چاپچ‍‍اپ‌ ‌اول‌: ١٣٧٠
متن کامل

تاریخچه ی فعالیت های مدرسه مهران از زبان معصومه سهراب و یحیی مافی.Sports Shoes | Air Jordan Sneakers