تعلیم و تربیت در اجتماع

عنوانتعلیم و تربیت در اجتماع
گونهمقاله
شماره دسترسی۳۸۲۸م
نویسندگانراسخ, شاپور
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-

ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۴۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۰-۸۳
موضوعآموزش و پرورش, تربیت کودک, راسخ، شاپور, کتاب هفته, مقاله
متن کامل

بررسی اهمیت آموزش و پرورش در جنبه های فردی و اجتماعی زندگی، چگونگی آموزش و پرورش افراد عادی و نخبه و سپس بررسی اثرات آموزش و پرورش بر شخصیت افراد و در نتیجه ی آن بر جامعه، با اشاره به دیدگاه روانشناسان و تحقیقات گوناگون انجام شده در این زمینه.Nike air jordan Sneakers | Nike News