تصدیقنامه شش ساله ابتدائی

عنوانتصدیقنامه شش ساله ابتدائی
گونهسند
فرستندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
گیرندهیمینی شریف, عباس
محل نگهداریآرشیو خانواده یمینی شریف
سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

بهمن ١٣١٤

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه١ص
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعدرجه ها و مدارک تحصیلی, سند, منابع نوشتاری, وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

مدرک تحصیلی شش ساله ی ابتدایی عباس یمینی شریف که در تاریخ بهمن ۱۳۱۴ از دبستان دولتی تجریش دریافت داشته است.jordan Sneakers | New Releases Nike