کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: کلیدواژه is درجه ها و مدارک تحصیلی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
هیات امنای پبیا, مدرک تحصیلی درجه فوق لیسانس در رشته هنر از دانشگاه کلمبیا. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ٢ص, نوشته شده.
۱۳۳۶
وزارت فرهنگ, کارنامه کلاسهای متوسطه. آرشیو خانواده طاهباز, ص ٢ ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۱
وزارت فرهنگ, گواهی نامه پایان تحصیلات ابتدائی. آرشیو خانواده طاهباز, ص ١ ص, ۱۳۳۱.
۱۳۲۳
وزارت فرهنگ. دانش سرای عالی, گواهی نامه دانش سرای عالی. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۲۳.
۱۳۱۹
کارنامه دانشجویی عباس یمینی شریف. آرشیو خانواده یمینی شریف , ص ٢٧ص., ۱۳۱۹.
وزارت فرهن مقدماتی, گواهی نامه دانش سرای مقدماتی. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۱۹.