تحقیقی درباره مدارس ابتدائی : نتیجه یک بررسی اجتماعی دانشجویان سال اول دانشسرای عالی

عنوانتحقیقی درباره مدارس ابتدائی : نتیجه یک بررسی اجتماعی دانشجویان سال اول دانشسرای عالی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۴۰۱م
نویسندگانامامی, محمدعلی
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۷

شماره

س ۶، دوره ۳ ش ۳-۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲۳]-۳۴
پدیدآورندگان

محمد علی امامی

موضوعآموزش ابتدایی, سپیده فردا, محمد علی امامی, مقاله
متن کامل

در این گزارش به سوال های مطرح شده از سوی گروه تحقیق اشاره شده و پس از شرح روش های گردآوری اطلاعات، نتایج به دست آمده به طور کلی مطرح شده. در ادامه برای نمونه نتایج به دست آمده از تحقیق درباره ی یک دبستان پسرانه و یک دبستان دخترانه به صورت جدول و نمودار و توضیح، ارائه شده است. سوال های مطرح شده در این بررسی شامل سنجش تعداد مدرسه ها، آموزگاران و دانش آموزان در گذشته و حال، سنجش میزان ترک تحصیل، غیبت دانش آموزان، ارتباط والدین با مدرسه، وضعیت رفاهی دانش آموزان و مشکلات جسمی آن ها و مشکلات و مسائل مختلفی که در خانواده ها پدید می آید، بوده است.affiliate tracking url | NIKE HOMME