ب‍زغ‍ال‍ه‌ ع‍ی‍ن‍ک‍ی‌

عنوانب‍زغ‍ال‍ه‌ ع‍ی‍ن‍ک‍ی‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۹۳۱ک
پدیدآورندگانآل اسحق, محمد ابراهیم
عنوان فرعیی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا
ناشررز
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه۳۱ ص
اندازه۱۵*۲۱س.م
پدیدآورندگان

از م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ آل‌ اس‍ح‍ق‌

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, رز, کتاب, م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌ آل‌ اس‍ح‍ق‌
گروه سنی(ب،ج)
وضعیت رنگ

ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌؛۳۰

بهاء

۳۰ريال

نوبت چاپچاپ اول ۱۳۵۳
متن کامل

بچه هاى ده شاهد به دنیا آمدن بزغاله ی سیاهی بودند که دور چشم هایش سفید بود و به نظر می‌رسید عینک زده است. بدین ترتیب نام بزغاله "عینکی" شد. وقتی عینکی بزرگتر شد همراه گله به صحرا می‌رفت. او پس از چند روز متوجه شد چوپان گله را دو قسمت می‌کند. بخشی از گله به چمنزار سبز می‌روند و بخشی به علفزار خشک. عینکی از این رفتار چوپان ناراحت شد و با صحبت با بقیه گله آنها را راضی کرد که به حق خود را چوپان بگیرند و با هم به چمنزار سبز بروند. یک روز عینکی به چوپان حمله کرد و گوسندهای دیگر نیز از فرصت استفاده کرده و به چمنزار رفتند و گوسفندهای چاق چمنزار را از بین بردند و خود در آنجا مشغول چرا شدند.Buy Kicks | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092