بینال براتیسلاوا

عنوانبینال براتیسلاوا
گونهسند
شماره دسترسی۱۰۰ت
فرستندهآهی (ایمن), لیلی
گیرندهامیرارجمند, لیلی
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک،موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۴۷
تاریخ نشر

۲آذر۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۴ص
موضوعسند, لیلی آهی (ایمن‌), لیلی امیر ارجمند, منابع نوشتاری
متن کامل

معرفی کانون برای شرکت در بینال براتیسلاوا ،ارسال پرسشنامه بینال براتیسلاوا ۱۹۶۹برای شرکت تصویرسازی کتاب ها ی کانون در بینال وپرسشنامه پرشده به وسیله کانون .