کاربرگه

Found 80 results
فیلترها: کلیدواژه is امتحانات  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
از امتحان هیولا نسازیم. پیک معلم و خانواده, ص ۵۰۷-۵۱۲, ۱۳۵۳.
خانواده و امتحانات. مکتب مام, ص ۶۲-۶۸، ۸۳, ۱۳۵۳.
در کودکستان - آموزش. پیک معلم و خانواده, ص ۴۱۰-۴۱۳, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
امتحان - یک وسیله آموزشی. پیک معلم و خانواده, ص ۱۴۷-۱۴۸, ۱۳۵۱.
بحث اجتماعی: آیا روش کنونی امتحانات و کنکور صحیح است ؟. مکتب مام, ص ۳۵-۳۸, ۱۳۵۱.
غ. سیروس, بحرانهای روحی ناشی از امتحانات. مکتب مام, ص ۲۳-۲۴, ۱۳۵۱.
شما هم مقصرید. مکتب مام, ص ۳, ۱۳۵۱.
تی. ال. انگل, مشکل نادرستی بچه ها. مکتب مام, ص ۵۸-۵۹, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
ناصر انقطاع, غول امتحان. مکتب مام, ص ۱۸-۲۱, ۱۳۵۰.
۱۳۴۷
امتحان وسیله ای برای ارزشیابی کار معلم و شاگرد. پیک معلم راهنمای پیک نوآموز, ص ۱-۲, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
مهدی غروی, امتحان، بررسی و ارزشیابی پیشرفت شاگردان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۱-۷۴, ۱۳۴۶.
امتحانات پایان سال. پیک معلم, ص ۱-۲, ۱۳۴۶.
محمد پروین گنابادی, سخنی چند پیرامون امتحانات. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۵-۱۸, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
امتحان. پیک معلم, ص ۱-۴, ۱۳۴۵.
فضل الله صفا, امتحانات. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴-۹, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
ارزشیابی تحصیلی. پیک معلم, ص ۱-۲, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
امتحانات. پیک معلم, ص ۱-۲, ۱۳۴۳.
علی غروی, نگاهی به آئین نامه و آمار امتحان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۶-۳۹, ۱۳۴۳.
۱۳۳۹
امتحان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱-۴, ۱۳۳۹.
۱۳۳۶
د. ا. ر., امتحان. آموزش و پرورش, ص ۱۷-۱۹, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
آئین نامه امتحانات دبستانها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۸۳۱-۸۳۴, ۱۳۳۵.
آئین نامه امتحانات سال ششم دبیرستانها مصوب ۲۲/۱۱/۳۴. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۸۳۵-۸۳۸, ۱۳۳۵.
۱۳۳۲
آئین نامه امتحانات آموزشگاه تعلیمات دینی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۱۵-۳۱۶, ۱۳۳۲.
۱۳۲۳
عباس شوقی, آیا امتحانات باید ملغی گردد. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۹۱-۵۹۳, ۱۳۲۳.
امتحانات. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۸۷-۲۹۱, ۱۳۲۳.
روشن, بخشنامه : دبیرستان ... ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۱۲, ۱۳۲۳.
احمد آرام, چرا نتیجه امتحانات خوب نیست. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۳۷-۳۴۵, ۱۳۲۳.
پازارگاد، بهاءالدین, مضرات امتحانات فعلی و راه اصلاح آن. سخن, ص ۵۱۵-۵۱۹, ۱۳۲۳.
۱۳۱۶
امتحان نهائی سال تحصیلی ۱۵-۱۳۱۶. تعلیم و تربیت, ص [۱۹۱]-۱۹۳, ۱۳۱۶.
امتحانات دبیرستان های ملی شبانه مرکز. تعلیم و تربیت, ص [۳۸۷], ۱۳۱۶.