بهار در افسانه نیما

عنوانبهار در افسانه نیما
گونهمقاله
نویسندگاننیما یوشیج,, لیونی,
تاریخ تولد - وفات

١٢٧٦-١٣٣٨

ناشرپیک دانش آموز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه اول اسفند ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ١٤ ش ١٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٣٢]
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر لیونی

موضوعادبیات تالیف, پیک دانش آموز, شعر, لیونی, مقاله, نیما یوشیج
متن کامل

شعری در توصیف طبیعت هنگام فرارسیدن بهار.Buy KicksFASHION NEWS