برندگان چهارمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان

عنوانبرندگان چهارمین فستیوال بین المللی فیلمهای کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

۱۴ آبان ۱۳۴۸

شماره

دوره دوم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۷]
موضوعجایزه ها, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (چهارمین: ١٣٤٨: تهران), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

معرفی هیأت داوران بین المللی چهارمین فستیوال که از ایران فرخ غفاری، در این هیات حضور دارد. سپس اعلام برندگان جایزه ها ی گوناگون فستیوال از دیدگاه هیأت داوران بین المللی و به طور جداگانه برندگان هیات داوری ایرانی.bridgemedia | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth