بخواب کودک من

عنوانبخواب کودک من
گونهمقاله
نویسندگانگونگ سون, ترینه, صعودی, قاسم
ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۴۸

شماره

دوره۱۹ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱۴-۴۱۶
پدیدآورندگان

مترجم: قاسم صعودی

موضوعادبیات ترجمه, سخن, شعر, قاسم صعودی, گونگ سون، ترینه, مقاله
متن کامل

شعر لالایی برای کودک زردپوست است .bridge media | UK Trainer News & Releases