افسانه ی محبتقوچ علی و دختر پادشاه

عنوانافسانه ی محبتقوچ علی و دختر پادشاه
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٢٣ک
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

عنوان دیگر

عنوان روی جلد: افسانه ی محبت

ناشرروزبهان، دنیا
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۴ص
اندازه۵/۱۴*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

صمد بهرنگی

موضوعادبیات تالیف, افسانه شاهی, افسانه محبت, افسانه ها و قصه های ایرانی, بازنویسی, صمد بهرنگی, کتاب
گروه سنی(ج،د)
بهاء

۱۵ریال

متن کامل

دختر پادشاه بسیار خودخواه است. قوچ علی نوکر دختر پادشاه وظیفه دارد که از او مراقبت بکند و کارهایش را انجام بدهد. روزی قوچ علی به دختر پادشاه اظهار علاقه مى کند. دختر پادشاه دستور مى دهد. قوچ علی را از قصر بیرون بکنند. او روز به روز خودخواه تر می شود تا این که کبوتری خواب او را مى گیرد و دختر پادشاه دچار بی خوابی مى شود. حکیم پیری دوای دختر پادشاه را گوش کردن به "افسانه ی محبت" مى داند. قوچ علی سرگذشت خود را برای دختر پادشاه تعریف مى کند. او با شنیدن این سرگذشت از رفتار خود پشیمان مى شود و با قوچ علی ازدواج مى کند.bridge media | Ανδρικά Nike