از کیکاوس تا کیخسرو (آفتاب)

عنواناز کیکاوس تا کیخسرو (آفتاب)
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨١٩ک
پدیدآورندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشراداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه٧٩ص
اندازه٥/١٦*٢٣ س.م
پدیدآورندگان

بازنوشته محمود کیانوش

موضوعادبیات تالیف, ادبیات تاليف, بازنویسی, داستان حماسی, داستان فارسی, کتاب, محمود کیانوش, میثم
گروه سنی(د، ه)
عنوان کوتاهداستانهای شاهنامه برای جوانان
متن کامل

کیقباد پدر کاووس در وقت مرگ از پسرش می‌خواهد که پادشاهى دادگر باشد. ولى او این چنین نمی‌کند و هر روز به جنگ با پادشاهان دیگر سرزمی‌ها می‌پردازد. هر بار زال و رستم به یاری می‌آیند. کاووس در هاماوران دلباخته سودابه می‌شود و با او ازدواج می‌کند. شاه هاماوران با کاووس می‌جنگد و او را به اسیر می‌کند و سودابه را نیز به نزد او می‌برند. باز سپاه کاووس از زال براى نجات پادشاه کمک می‌گیرند. رستم، کاووس را نجات می‌دهد. کاووس به پارس برمی‌گردد و آرامش برقرار می‌شود. اما دوباره پادشاه با وسوسه‌ی دیوى دیگر تصمیم می‌گیرد به آسمان برود. او تا عقابان غذا دارند، به پرواز ادامه می‌دهد. ولى وقتى غذا تمام می‌شود عقابان او را در سرزمین آمل به زمین می‌اندازند. سرانجام با دسیسه‌ی کاووس رستم سهراب را می‌کشد. پس از مرگ سهراب، رستم می‌فهمد که پسر خود را کشته است. این بار نیز کاووس با دریغ داشتن نوشدارو از سهراب نشان می‌دهد که خود کامه‏اى، خود پرست است. همه در دربار شادى مى‏کنند ولى زابلستان سوگوار سهراب است.
به مناسبت جشنواره حماسه سراى بزرگ توسNike air jordan Sneakers | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG